Priekulės šauliai – oficiali kuopa

Minėdama Lietuvos Valstybės atkūrimo 99-ąsias metines, mažoji Lietuvos kultūros sostinė Priekulė atvėrė dar vieną miestelio istorijos puslapį. Nuo šiol Vasario 16-oji bus minima ir kaip Priekulės šaulių kuopos įkūrimo diena. Garbių svečių ir miestelėnų akivaizdoje priesaiką davę įkuriamos Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios rinktinės 311-osios šaulių kuopos nariai iškilmingai pasižadėjo būti ištikimi Lietuvos valstybei ir stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Visi kaip vienas aidu kartojo, jog gerbs žmogaus teises, saugos patikėtas paslaptis ir turtą ir elgsis taip, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam jaunajam šauliui.

Plačiau