Events: 7th spalio 2017

,,Šitą lieptą įveikti tai jau nebeįmanoma. Jis linguoja ir stačiai siūbuoja į visas šalis. Bet pereiti reikia, o jau ramentus atremti nebėra kur. … Ir ji ėjo, ir perėjo per lieptą, pralindo pro visas barikadas ir atsistojo kitoje pusėje. O iš rytų taip gražiai taip skaisčiai patekėjusi saulė. – Tuo […]